Úvod
- Hlavní stránka

Prosiměřice
- Historie a zajímavosti
- Publikace o Prosiměřicích
- Prosiměřicko na mapě

Vlastivědné zajímavosti
- Znojemsko
- Regionální WWW
- Osobnosti regionu
- Prosiměřické okolí
- Architektonické památky
- Příroda v okolí Prosiměřic

Cestopisy
- Novinky
- Nabídka cestopisů

Evropa
- Albánie
- Gruzie
- Chorvatsko
- Makedonie
- Portugalsko
- Řecko
- ©panělsko

Asie
- Izrael
- Mongolsko
- Uzbekistán
- Vietnam

Afrika
- Egypt


Počítadlo návątěv
pocitadlo
 

Lázeňský hostinec v Hlubokých Mašůvkách a jeho historie


Příjemný pension, kde můžete strávit klidnou rodinnou dovolenou v poutním místě v Hlubokých Mašůvkách je velmi starý. Lázeňský hostinec na dnešním Mariánském náměstí v obci dal postavit majitel zámku z nedalekých Jevišovic, Jan Ludvík Raduit hrabě de Souches někdy kolem roku 1680. Hrabě byl mimo jiné slavný maršál, obhájce a zachránce Brna před Švédy v roce 1645.

Hostinec byl postavený nedaleko malých lázní, které stály v hlubokém údolíčku u potůčku Svatoňovec. Léčebné účinky byly známy již kolem roku 1619, ale archivně jsou doložené zápisem ze 16. června 1676. Majitel panství získal uznání léčebných účinků vody a povolení postavení kaple. A tak v roce 1680 bylo již celé místo u prostranství zvaného Úlehla vybudováno a v provozu. U pramene bylo postaveno potřebné lázeňské zařízení, malý kostelíček a obydlí pro poustevníka. Na prostranství Úlehla vyrostla rozložitá stavba, která svou jižní částí uzavírala prostranství vůči níže položené vesnici. Bylo to jednoposchoďové stavení, s rozsáhlým podsklepením - Lázeňský hostinec. O Mašůveckých lázních se dříve hodně psalo v různém tisku a byly docela populární a známé. Postupně však jejich pověst zaniká a zcela zanikly kolem roku 1866. Lázeňský hostinec však stojí dodnes.

V roce 1899 byl dům rozdělen na dvě části očíslované č.1 (a č-113). Při bombardování 7.5.1945 byl poškozený leteckou bombou. V létech 1968 – 1970 byla provedena přestavba celé budovy. Budova byla vrchností pronajímána až do konce 18. století. Poté byl trvale prodán.

Postupně se vystřídala celá řada majitelů: 1752 Ignác Hájek a Angela, 1753 Mikuláš Hekerle, 1754 Josef Toman a Magdalena, 1769 Jan Veselý a Kateřina, 1789 Augustín Axman, 1794 Josef Faltus, 1799 Antonín Špalek, 1827 Karel Špalek, 1882 Jan Hotový, 1882 Antonín Vocilka a Františka, 1920 Ferdinand Vocilka a Lucie. V roce 1955 zde byla prodejna Jednoty, od roku 1970 administrativní budova místního JZD a od roku 1974 Restaurace a jídelny. V roce 1991 získali budovu v restituci Ferdinand a Marie Vocilkovi od nichž ji v roce 1994 koupila společnost Kalvado s.r o. a ta v roce 1999 prodala bývalý Lázeňský hostinec Marii Valové.

V Jihomoravském muzeu ve Znojmě jsou vystavené čtyři obrazy, zakoupené muzeem roku 1885 z bývalého Lázeňského hostince, představující důstojníky z družiny maršála J. L. Raduita de Souches a pocházející ze 17.století. Lázeňský pramen na rozdíl od lázní nezanikl, ale stal se oblíbeným pramenem v souvislosti s návštěvou zdejšího poutního místa.

Poznámka: Tento článek byl zveřejněný v lednu 2003 na www.znojmocity.cz a stal se podkladem a scénářem pro televizní reportáž Zdeňky Kárné v pořadu Toulavá kamera, vysílaném na ČT1 v neděli 9. března 2003 v 9.35 hodin.

Literatura:


Pro podrobnější a hlubší studium bohaté historie Hlubokých Mašůvek doporučuji následující literaturu z níž byly čerpány některé informac pro tento článek:

  • Adámek, Z.,Pechová, E. : Hluboké Mašůvky – Cestami věků od minulosti k dnešku, Obecní úřad Hluboké Mašůvky 2001
  • Adámek, Z., Pechová, E. : Po stopách historie života a pověstí Hlubokých Mašůvek 1220 – 1995, Nakladatelství Z. Bína-Znojmo 1995
  • Adámek, Z., Trmač, M.: Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách, St.archiv ve Znojmě, 1993
  • Peřinka,F.V.: Vlastivěda moravská, Znojemský okres, Brno 1909
  • Bartoš, J., Trmač,M.: Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky u Znojma, Brno 1991
  • Propagační materiály z turistického informačního centra, články z regionálního tisku Znojemsko, Znojemský týden
  • Webové stránky Lázeňského hostince a cukrárny v Hlubokých Mašůvkách u Znojma http://lazenskyhostinec.euweb.cz


Lázeňský hostinec v Hlubokých Mašůvkách a jeho historie


Lázeňský hostinec v Hlubokých Mašůvkách a jeho historie
©lapák © 2005