Úvod
- Hlavní stránka

Prosiměřice
- Historie a zajímavosti
- Publikace o Prosiměřicích
- Prosiměřicko na mapě

Vlastivědné zajímavosti
- Znojemsko
- Regionální WWW
- Osobnosti regionu
- Prosiměřické okolí
- Architektonické památky
- Příroda v okolí Prosiměřic

Cestopisy
- Novinky
- Nabídka cestopisů

Evropa
- Albánie
- Gruzie
- Chorvatsko
- Makedonie
- Portugalsko
- Řecko
- ©panělsko

Asie
- Izrael
- Mongolsko
- Uzbekistán
- Vietnam

Afrika
- Egypt


Počítadlo návątěv
pocitadlo
 

Publikace o historii Prosiměřic u Znojma


V roce 1996 při opravě kostela sv. Jiljí v Prosiměřicích, byla nalezena v makovici věže schránka s unikátními dokumenty uloženými při opravách kostela v létech 1839, 1894 a 1926. Celý soubor čítal 101 kusů různorodého materiálu jako jsou listiny, bankovky, mince, fotografie, odznaky. Soubor originálních předmětů včetně dokumentů je uložený v Jihomoravském Muzeu ve Znojmě a je přístupný badatelům a zájemcům k poznání místní historie.

V roce 2000 vydal Obecní úřad v Prosiměřicích, Práčích a Vítonicích ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě zpracovaný nález dokumentů ve formě publikace autorů J. a K. Polákových: TAJEMSTVÍ PROSIMĚŘICKÉ MAKOVICE. Zde se může zvídavý čtenář a milovník historie dozvědět nesmírně mnoho cenných informací o Prosiměřicích a blízkých obcí, o svých předcích a jejich běžném životě. Navíc je to z období z něhož se dochovalo jen velmi málo písemností. Velmi cenné a doposud neznámé jsou informace o školství v Prosiměřicích a několika dalších okolních obcí.

Jak v předmluvě Doc. PhDr. Zdeněk Šípek, CSc uvádí, nemáme mnoho vydaných pramenů k regionální historii Znojemska. Vydání této publikace nám ve velké šíři přibližuje především 19. století a první desetiletí 20. století.

Publikace jistě dobře poslouží zájemcům o regionální historii i dalším čtenářům, kteří znají dějiny Prosiměřic jen z útlé publikace autorů J. Hladíka a manželů Polákových, která vyšla tiskem v roce 1996.

Obě publikace autorsky zpracovali členové známého Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE. Je příznačné, že nejen cestami do různých koutů světa, přednáškami, pořádáním výtvarné soutěže Děti a svět, organizováním Mezinárodního setkání cestovatelů CESTY, akcí JURTA a mnoha dalšími, věnují velkou pozornost i historii vlastní obce.

Literatura:


  1. Polák J., Poláková K.: „TAJEMSTVÍ PROSIMĚŘICKÉ MAKOVICE“, OÚ Prosiměřice, Vítonice, Práče ve spolupráci s JMM ve Znojmě, nakladatelství Prosiměřice MONDO 2000, str. 208

  2. Hladík J., Poláková K., Polák J.: „PROSIMĚŘICE 1226 – 1996“ OÚ Prosiměřice a K c H+Z GLOBE Prosiměřice, nakladatelství Prosiměřice MONDO 1996, str. 98
©lapák © 2005