Úvod
- Hlavní stránka

Prosiměřice
- Historie a zajímavosti
- Publikace o Prosiměřicích
- Prosiměřicko na mapě

Vlastivědné zajímavosti
- Znojemsko
- Regionální WWW
- Osobnosti regionu
- Prosiměřické okolí
- Architektonické památky
- Příroda v okolí Prosiměřic

Cestopisy
- Novinky
- Nabídka cestopisů

Evropa
- Albánie
- Gruzie
- Chorvatsko
- Makedonie
- Portugalsko
- Řecko
- ©panělsko

Asie
- Izrael
- Mongolsko
- Uzbekistán
- Vietnam

Afrika
- Egypt


Počítadlo návątěv
pocitadlo
 

Přehled vybrané literatury v češtině pro další studium a informace o Izraeli a Palestině


V jiných jazycích byly vydány o oblasti Blízkého východu tisíce knižních titulů. Jsou zaměřeny na obecnou či biblickou historii, geografii, etnografii, politiku, současnost atd.. Zájemce o hlubší studium je s nimi jistě podrobně či alespoň částečně obeznámen. Neuvádíme zde tisíce článků zveřejněných v různých novinách či populárních nebo odborných časopisech. V tomto směru odkazujeme například na Internetový geografický magazín www.ingema.net , Global Politics www.globalpolitics.cz , Okno Jeruzalém www.israel.cz nebo na různé internetové vyhledávače, knihovny a studovny…..

Následující přehled knižní literatury, která byla vydána v češtině (slovenštině) je jen nepatrnou částí vydanou v dřívějším Československu, Slovenské či České republice. Postupně jej budeme doplňovat, proto uvítáme upozornění na nové zajímavé tituly.

Allegro J.: Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: Mladá fronta 1969

Amusin I.D.: Rukopisy od Mrtveho mora, Bratislava: Osveta 1962

Avineri S.: Zrození moderního sionismu, Praha: Sefer 2001

Bardtke H.: Příběhy ze starověké Palestiny, Vyšehrad, Praha 1990

Barnavi, E. (ed): Atlas univerzálních dějin židovského národa od časů biblických praotců do současnosti, Praha:Victoria Publishing 1995

Bič M.: Poklad v Judské poušti, Praha: ÚCN-Kalich 1960

Bič M. : Stopami dávných věků, Vyšehrad, Praha 1979

Bič M.: Palestina od pravěku ke křesťanství I-III, Praha: Husova čs.evang.fak. bohoslovecká 1948-1950

Black I., Morris B.: MOSSAD – Izraelské tajné války, Brno: Jota 2001

Brabenec J. : Ohnivou pouští na Sinaj, Praha: Lidová demokracie 1964

Buber M.: Chasidská vyprávění, Praha: Kalich 1990

Bridge A.:Křížové výpravy, Praha 1995, Academia

Collins L., Lapierre D.: Ó Jeruzaléme !, Lidové noviny, Praha 1993

Čeřovský J. a kol.: Izrael a palestinská území, (průvodce), Olympia, Praha 1999

Flavius I.: Válka židovská I-II., Praha: Svoboda 1991-92 (1.vyd. Praha: SNKLU 1965)

Flusser D.: Esejské dobrodružství, Praha: Oikúmené 1999

Gerloff J.: Komu patří země Izrael?, Praha: Návrat domů 2002

Gilbert M.: Izrael: Dějiny, Praha : BB art 2002

Halliburton R.: Létající koberec, Praha: Orbis 1968 

Hanzelka J. , Zikmund J. : Tisíc a dvě noci, Praha: Svoboda 1967

Hladík J.: Na shledanou v Izraeli, Prosiměřice: Mondo 2002

Jazairiová P. : Izrael a Palestina, Palestina a Izrael, Praha: Radioservis 1999

Jepsen A. : Královská tažení ve starém Orientu, Praha: Vyšehrad 1997

Johnson P. : Dějiny židovského národa, Rozmluvy 1995

Klánských J. a E. : Pouť do Svaté země, Praha: Panorama 1991

Klenovský J.: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno-Olomouc-Ostrava: ERA 2001

Kochav S. : Izrael, Praha: Rebo Productions 1995

Kol.: Židé v novodobých dějinách, UK, Karolinum, Praha 1997

Kol.: Fakta o Izraeli – dějiny, Izraelské informační středisko, Jeruzalém 1999

Kol.: Fakta o Izraeli – stát, Izraelské informační středisko, Jeruzalém 1999

Kol.: Fakta o Izraeli – země a lidé, Izraelské informační středisko, Jeruzalém 1999

Kroll G. : Po stopách Ježíšových, Zvon, Praha 1966

Kropáček L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí, Praha: Vyšehrad 1999

Krupp M.: Sionismus a Stát Izrael, Vyšehrad, Praha 1998

Lange N.: Svět Židů: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1996

Lebrecht H.: Palestinci – dějiny a přítomnost, Praha 1984

Lemaire A. : Dějiny Hebrejského národa, ERM, Praha 1994

Littel R. : Šimon Peres – Pět rozhovorů, LN, Praha 1998

Lustig A., Kouba M.: Jicchak Rabin a naše současnost, David &Shoel,s.r.o., Praha 2000

Mánek J.: Když Pilát spravoval Judsko, Blahoslav, Praha 1980

Mayer D.: Kapitoly z židovských dějin, Praha 1989, Ústřední církevní nakladatelství

Mendel M.: Židé a Arabové-dialog idejí a zbraní, Rovina, Praha 1992

Mendel M.: Náboženství v boji o Palestinu, Brno: Atlantis 2000

Messadié G.: Obecné dějiny antisemitismu, Praha: Práh 2000

Michael A. : Izrael, průvodce, Polyglot, 1999

Muzikářová J. a kol.: Palestinská otázka, Praha 1984

Pálka P.(ed.): Židé a Morava I-VI, Kroměříž: Muzeum Kroměřížska 1994-2000

Pavlincová H. a kol.: Slovník – judaismus – křesťanství – islám, Praha: Mladá fronta 1994

Pečenka M., Luňák P. a kol.: Encyklopedie moderní historie, Libri, Praha 1995

Pěkný T.: Historie Židů v Čechých a na Moravě, Praha: Sefer 2001(1.vyd.1993)

Potok Ch.: Putování Dějiny Židů, Praha: Argo 2002

Pritchard J.B. (ed.): Biblický atlas, Praha: Česká biblická společnost 1996

Rendtorff R.: hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákommí literatury, Praha: Vyšehrad 1996

Rogerson J.W.: Svět Bible: Kulturní atlas, Praha: Knižní klub 1996

Sadek V., Franková A., Šedinová J.: Židovské dějiny, kultura, náboženství, Praha 1992

Sachar H. M.: Dějiny státu Izrael, Pardubice: Kora1991

Segert S.: Synové světla a synové tmy - svědectví nejstarších biblických rukopisů, Orbis Praha 1970

Segert S.: Starověké dějiny Židů, Praha: Svoboda 1995

Scholem G.: Kabala a její symbolika, Praha: Volvox Globator 1999

Scholem G.: Davidova hvězda, Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1995

Tazbir J.: Protokoly sionských mudrců: Pravda nebo podvrh?, Olomouc: Votobia 1996

Ternerovi E. a E.: Stát Izrael – malá země velkých problémů, Orbis, Praha 1950

Terner E.: Stát Izrael ( encyklopedický přehled), Kora, Pardubice 1996

Terner E.: Dějiny státu Izrael, Pardubice: Kora 1991

Yegar Moshe : Československo, sionismus, Izrael, Praha: Victoria Publishing 1996

Wiesel E.: Talmud : Portréty a legendy, Praha: Sefer 1993

Wiesel E.: Svět chasidů: Portréty a legendy, Praha: Sefer 1996

©lapák © 2005